Oslo guttekorfestival

Alle gutta synger


OSLO GUTTEKORFESTIVAL 2020

Marmorsalen på Sentralen, lørdag 29. februar og 1. mars


Moddi - Marius Samuelsen - Sølvguttene

Herman Dahl - Megazone

Alt er gratis!

SANG

ARRANGEMENT

MUSIKK

Oslo guttekorfestival er et nasjonalt møtepunkt for gutter som synger, eller ønsker å synge i kor.


Festivalens mål er å øke gutters sanginteresse og mestringsfølelse, og bidra til rekruttering og identitetsbygging.


Festivalen arrangeres for aller første første gang 27. februar til 1. mars 2020. De fleste aktiviteter foregår på Sentralen i Oslo sentrum. Festivalen er åpen for alle gutter fra 2. klasse og oppover og er gratis. Tilreisende tilbys privat overnatting så langt det lar seg gjøre. Festivalen har begrenset antall plasser.

Kontakt oss for mer informasjon

Oslo guttekorfestival